Mobilerna och vår miljö

Vad spelar det för roll om de bara ligger hemma?

Det finns cirka 15 miljoner mobiler i Sverige som inte används. Mobiler innehåller miljöförstörande material. När dessa mobiler slängs bort och inte återvinns bränns de oftast liksom mycket annat skräp. Det farliga materialet släpps då ut och orsakar föroreningar i vår atmosfär.

Mobiler kan också kastas ute i naturen. Där fäller de ut de giftiga ämnen som telefonen innehåller. Detta är farligt eftersom materialet förgiftar både vattnet som vi dricker och jorden där vi odlar mat.

Genom att återvinna mobiler kan vi se till att de tas isär på ett korrekt sätt och inte har en negativ inverkan på miljön. Dessutom återanvänds mycket av materialet vilket gör att brytning och rovdrift av jordens resurser minskar. Genom att minska framställan av olika material kan vi minska mängden giftiga utsläpp i vår atmosfär.

Vilka farliga ämnen finns i mobilen?

Tungmetaller som kadmium, kvicksilver och hexavalent krom är farliga ämnen för människor och djur. De kan till exempel skada nervsystemet och orsaka cancer.

Ftalater är misstänkt hormonstörande.

Halogenerade flamskyddsmedel, till exempel brom och klor, är också misstänkt hormonstörande. Man misstänker även att de är reproduktionsstörande.

Icke-halogenerade flamskyddsmedel fungerar som ersättningsämnen för halogenerade substanser. Problemet är att vi ännu inte vet vilka effekter de kan ha på människor och miljön.

Konfliktmineraler som tantal, tungsten, tenn och guld. Mineralerna utvinns ofta under hemska förhållanden i konfliktzoner och säljs för att finansiera fortsatt konflikt.

(Källa: Naturskyddsföreningen)